actualités

Fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny trano fivorian'ny toeram-pampianarana Ecole Supérieure des sciences Agronomiques Ankatso niaraka tamin'ny orinasa AGRIVET AGRIVAL AGRIFARM

Tsy ny tontolo ambanivohitra irery ihany no tian’ny orinasa AGRIVET AGRIVAL AGRIFARM omen-danja fa eo ihany koa ireo toeram-piofanana maro isankarazany toy ny oniversite.
Ho fanomezan-danja sy ho fampiroboroboana ny tontolo ambanivohitra no antony hanohanan’ny orinasa hatrany ny seha-piharian’ny tantsaha.
Ny toeram-pampianarana ESSA na Ecole Supérieure des Sciences Agronomiques eny Ankatso indray no nahazo ny anjarany tamin’ity volana may 2017 ity. Nanombohana izany ny fanitarana ny trano fivoriana izay nosokafana tamin’ny fomba ofisialy ny zoma 12 may 2017 izay notarihin’ny tale Jeneralin’ny orinasa AGRIVET AGRIVAL AGRIFARM, ny talen’ny ESSA sy ireo mpiara-miasa akaiky aminy. Anisan’ny fiaraha-miasan’ny orinasa sy ny ESSA ihany koa ny fandraisana mpianatra isan-taona hiofana sy hizatra asa ao aminy. Manana tombony lehibe tokoa ireo mpianatra ireo noho’ny fanomezana azy ireo vahana hampitombo ny fikarohany. Tsy hijanona hatreo akory izany fiaraha-miasa izany fa mbola hitohy araka ny filazan’ny tompon’andraikitry ny orinasa satria izy ireo dia mikasa hatrany ny hanasoa sy hampivoatra ny tontolon’ny fiompiana sy fambolena eto Madagasikara.